Herkkukasarin tietosuojaseloste 2019-11-27T08:00:17+00:00

Herkkukasarin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi: Herkkukasari Oy
Osoite: Lauklähteenkatu 14 A 2, 20740 Turku
Y-tunnus: 2682489-2
Puhelinnumero: 045 207 5499
Sähköposti: mikko.leskinen@herkkukasari.fi

Tietosuojavastaava

Yritys: Herkkukasari Oy
Nimi: Mikko Leskinen
Osoite: Lauklähteenkatu 14 A 2, 20740 Turku
Puhelinnumero: 045 207 5499
Sähköposti: mikko.leskinen@herkkukasari.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin.

Rekisterin tietosisältö

Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Katuosoite
Postinumero
Postitoimipaikka

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään henkilöltä itseltään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

Evästeiden (cookies) käyttö

Palvelussa käytetään evästeitä.
Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään palveluiden tehokkuuden ja käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi.
Evästeiden avulla kerätään tietoja siitä kuinka kävijät liikkuvat ja käyttäytyvät verkkosivuilla.
Evästeiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä.

Tietojen suojaus

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Postituslistalla olevalla on oikeus:
– Tarkistaa tietonsa
– Poistaa tietonsa tai muuttaa tietoja
ottamalla yhteyttä edellämainittuun listan pitäjään.
– Poistuminen listalta on mahdollista jokaisen asiakaskirjeen saavuttua
vastaamalla siihen, tai ottamalla muuten yhteyttä lähettäjään.